Lyssna på sidan Lyssna

Utökad valfrihet inom barnomsorgen i Sävsjö

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Ytterligare en fristående verksamhet inom barnomsorgen kommer starta under 2021. Barn- och utbildningsnämnden har gett klartecken till ett utökat utbud av pedagogisk verksamhet i Sävsjö kommun.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade nämnden att Tånghults barnomsorg beviljas starta pedagogisk verksamhet i Sävsjö kommun under nästa år. Mamman i en familj, som inom kort kommer flytta till Sävsjö, kommer bedriva verksamheten i sitt hem med planen att ta emot sex barn i förskola och två barn på fritidshem. Nämnden noterar även att hon är utbildad förskollärare vilket talar för att utbildning och undervisning ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Sävsjö kommun utför återkommande tillsyn inom den fristående barnomsorgen och kommer göra så även för den här verksamheten.

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som barn och elever i förskolan och i fritidshem. I Sävsjö kommun finns sedan tidigare pedagogisk omsorg i både kommunal och fristående regi. Oftast är verksamheten förlagd till en bostad där den som bedriver verksamheten bor och är att likna vid det som förr kallades för att barnen var hos en dagmamma. I kommunen finns även flera fristående förskolor med olika profiler och inriktningar som komplement till de kommunala förskolorna.

– Alla barn är unika med olika behov. Därför är det mycket positivt att det i vår kommun finns flera bra och olika alternativ inom barnomsorgen. På så sätt får föräldrarna större möjlighet att välja den form av barnomsorg som de bedömer passar bäst för deras barn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se

 

 

 

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.