Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Beslut om minskat antal ledamöter i KS och nämnder

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Kommunstyrelsens presidium har haft ett extrainsatt sammanträde i dag, fredagen den 30 oktober, med anledning av den ökade smittspridningen i Sävsjö kommun. Presidiet beslutade att aktivera den politiska överenskommelse som möjliggör reducerat antal ledamöter.

I juni i år träffade samtliga politiska partier en frivillig överenskommelse som beskriver hur sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska hållas i ett läge där smittspridningen ökar. Överenskommelsen beskriver i korthet hur antalet ledamöter och mandat kan reduceras i respektive beslutsorgan inom ramen för kommunallagen. I skrivelsen står också att kommunstyrelsens presidium har befogenhet att ta beslut om att aktivera överenskommelsen.

Idag, fredagen den 30 oktober, deltog presidiets Stefan Gustafsson (KD), Christer Sjögren (S) och Mats Hermansson (M) i ett extrainsatt presidiemöte där man beslutade att aktivera överenskommelsen enligt nedanstående beslutspunkter:

  1. Kommunstyrelsens sammanträde på tisdag 3 november genomförs med fem deltagare som sitter väl åtskilda i Vallsjösalen i Kommunalhuset. Möjlighet att delta digitalt kommer att finnas.
  2. Övriga nämnder ska också gå ned till fem deltagare från och med vecka 45.
  3. Inriktningen är att Kommunfullmäktiges nästa sammanträde ska genomföras med 21 ledamöter. Information om deltagande i sammanträdet sker i den kallelse som sänds ut av kommunfullmäktiges ordförande under vecka 45.
  4. Samtliga planerade dialogmöten tisdagen den 3 november ställs in.

– Överenskommelsen bygger på ett förtroende mellan alla partier. Den gör det möjligt för oss att kunna agera snabbt, både när det gäller att aktivera överenskommelsen och att snabbt kunna dra tillbaka den om läget förbättras, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

– Utifrån rådande situation, där smittan ökar i framförallt Sävsjö tätort, är det viktigt att agera ansvarsfullt och därmed även genomföra politiska möten utan risk för smittspridning, säger Christer Sjögren, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Vi har många viktiga beslut att fatta framåt och vi vet inte hur länge pandemin pågår, så det är av vikt att ha rutiner som möjliggör möten framåt, säger Mats Hermansson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.