Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Restriktioner i Kommunalhuset och tack till föreningar

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommuns lokala inriktnings- och samordningsfunktion för coronaviruset hade sammanträde under dagen. Smittläget och föreningarnas ambition om större publik avhandlades bland annat.

Smittspridningen fortsätter att öka i Sävsjö kommun, huvudsakligen i Sävsjö tätort. I dagsläget finns konstaterad covid-19 inom skolan, hemtjänsten och från och med i går tisdag i Kommunalhuset. Åtgärder har vidtagits i samtliga verksamheter. Exempelvis ska tjänstepersoner i Kommunalhuset, som har möjlighet att arbeta hemma, göra det till och med vecka 45. Antalet möten ska minskas, medarbetarna ska vara extra uppmärksamma på symtom. Externa besökare är fortsatt välkomna men bör i första hand ta en telefonkontakt inför planerade besök.

– Sävsjö kommun har varit förskonade från större utbrott och fortfarande är smittan på en låg nivå jämfört med flera kommuner i vår närhet. Vi tar vårt ansvar och vidtar de åtgärder vi anser vara nödvändiga. Rent kommunikativt är det en utmaning att det finns lokala variationer, inom vår kommun och mellan kommuner. När förutsättningarna skiljer sig åt på olika platser måste också reglerna få skilja sig åt, säger kommundirektör Jan Holmqvist.

Lokala idrottsföreningar i kommunen har kontaktat kommunen med ambitioner att kunna ta emot en större publik, inom ramen för regeringens undantag som medger upp till 300 sittande personer i publiken, från och med 1 november. På ett regionalt plan kommer representanter för kultur- och fritid samlas för att diskutera frågan inom kort. Oavsett detta är det varje förenings ansvar att se till att rekommendationerna efterlevs.

– Föreningarna i Sävsjö kommun har på ett föredömligt sätt hörsammat vår uppmaning att ställa in träningar, cuper och arrangemang under höstlovet. Det tackar vi för! Vi har förstått att det uppstått frågetecken kring inställda aktiviteter men vi uppskattar föreningarnas ansvarsfulla agerande. Vi måste komma ihåg att det långsiktiga målet är att skydda de mest sårbara i samhället, säger Jan Holmqvist.

Kontakt:

Jan Holmqvist, kommundirektör
0382-152 03, jan.holmqvist@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef

0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.