Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 25 januari

Publicerad:

Ekonomifrågor utgjorde en stor del av ärendelistan vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen i Sävsjö. Exempelvis fanns till budgetarbetet inför 2023, och kommande år, förslag till investeringar och budgetdirektiv.

Bra ekonomiskt läge

En slutrapport från revisionsföretaget KPMG om ekonomisk hushållning och finansiella risker diskuterades. Rapporten visar sammantaget att Sävsjö kommun har ett bra läge och en stark soliditet jämfört med andra kommuner, med länet i övrigt och Sverige som helhet. Granskningen kartlägger också finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och åtaganden. Som finansiell risk lyfts de åtaganden som finns i kommunens bolag, framför allt för industrilokaler.

Rapporten beskriver samtidigt att satsningarna har fallit väl ut med positiva ekonomiska resultat samt att dessa gett ett ökat antal arbetsplatser inom kommunen. Det konstateras att det finns risker men att kommunen hanterar dessa på ett bra sätt. Ett av de råd som KPMG ger kommunen är att stärka koncernperspektivet och tydligare presentera de finansiella risker det innebär att borga för lån i den kommunala koncernen.

– För oss är slutrapporten från KPMG ett dokument som kan vara till hjälp i vårt arbete med att hantera ekonomiska frågor och risker. Slutrapporten är också en bekräftelse på att vi har bra rutiner och långsiktigt uppfyller målet för god ekonomisk hushållning! säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Ansvar för förpackningsinsamlingen

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom ett remissvar till regeringen med positiv inställning till att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Sävsjö kommun ser dock det som viktigt att både kommunen och dess avfallsorganisation garanteras full kostnadstäckning och att införandeperioden blir så lång att kommunen kan ta över ansvaret på ett effektivt sätt, både kopplat till själva insamlingen, men också till själva insamlingens resultat.

– En dåligt fungerande förpackningsinsamling är en fråga som skapar mycket irritation bland kommuninvånarna. Informationen är bristfällig, det blir ofta skräpigt runt anläggningarna och behållare för förpackningar töms inte tillräckligt ofta. Med ett kommunalt ansvar och genom vårt samarbete inom Kretslopp sydost är jag övertygad om att denna insamling kan bli betydligt bättre, säger Stefan Gustafsson.

Nationell och regional transportplan

Remissyttranden om nationell och regional transportplan fick kommunstyrelsens gillande. För vår kommun betonas vikten av satsningar på riksväg 30 och Södra stambanan. Kommunstyrelsen beslutade också föreslå fullmäktige inköp av fastighet för att få möjlighet till spårförlängning vid Stockarydsterminalen.

– Kommunstyrelsen ser infrastrukturfrågorna som viktiga för kommunens utveckling. Läget vid riksväg 30 och utmed Södra stambanan kommer under kommande år visa sig vara strategiskt helt rätt. I synnerhet i perspektivet av ökande priser på fordonsbränslen och klimatåtaganden kommer överflyttning av gods från gummihjul till järnhjul vara mycket viktigt, tror Stefan Gustafsson.

Statyn Annas minne

En finansiering för att kunna återställa statyn ”Annas minne” kommer föreslås till kommande fullmäktige. Statyn finns i Sanatorieskogen och är uppförd till minne av Anna som vårdades på Sävsjö sanatorium. Denna har vandaliserats och slagits sönder så mycket att en ny staty måste skapas till en kostnad av 90 000 kronor.

– Ilskan är stor bland många Sävsjöbor och oss i kommunledningen över den helt meningslösa förstörelsen av ”Annas minne”. Det är helt oacceptabelt och tråkigt att skattebetalarna måste bekosta återställandet av denna vandalism. Det är viktigt att visa att vi inte tolererar detta och ser till att statyn återställs, säger ordförande Stefans Gustafsson.

Läs alla beslut från kommunstyrelsen 25 januari Pdf, 147.5 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Till Nyhetsarkivet

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.