Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 11 januari

Publicerad:

Årets första kommunstyrelsemöte handlade bland annat om 75-årsfirandet av Sävsjö som stad, utveckling av Stockarydsterminalen och fotbollsplaner.

Vid årsskiftet var det precis 75 år sedan som Sävsjö stadskommun bildades. När kommunstyrelsen hade sitt första sammanträde för det här året var den helt enig om att detta måste uppmärksammas och att planering för firandet bör dras igång så snart som möjligt. Första steget är att ordna en jubileumskommitté och utse en projektledare. I nästa steg kommer ske en planering i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv och målet är att få till en stor bredd på aktiviteter och engagemang.

Läget med smittspridningen gör att större aktiviteter främst ska ske under senare delen av våren och sedan under förslagsvis oktober-november år 2022. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avsätta 850 000 kronor för projektledare och olika omkostnader.

– Det känns så bra att med jubileumsåret få dra igång arbetet för något riktigt positivt för oss som bor och verkar i Sävsjö kommun! Jag vill tro att vi snart ska lägga det mesta av den här pandemin bakom oss och att alla som kämpat hårt och sett sin frihet begränsas nu åter ska kunna träffas och umgås under trevliga former! Det har nog aldrig varit mer rätt än nu att påbörja arbetet med firandet av Sävsjö Stad 75 år! tror kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Stockarydsterminalen är en av södra Sveriges modernaste när det gäller elektrifiering och teknik. Men allt längre tåg har blivit mer vanligt i Sverige och efterfrågan på längre spår på terminalområdet ökar. Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde information om ett förslag för att möta detta med att förlänga både ett förbigångsspår vid stambanan och ett lastspår på området. Med möjligheten att ta emot tåg som är upp till 650 meter kommer terminalen att vara mycket attraktiv också i framtiden både för befintliga och nya kunder men också för nyetableringar av verksamheter på området.

– Det är positivt att vi är på gång att ta steg för att utveckla terminalen än mer. Med Stockarydsterminalen kan vi ge förutsättningar för etableringar av företag och skapa nya arbetstillfällen. Men vi kan också göra en stor klimatnytta genom att föra över stora volymer råvaror och gods från gummihjul till järnhjul, menar Stefan Gustafsson.

Det har tagit lite tid att komma till slutligt beslut om de nya fotbollsplaner som Sävsjö FF vill ordna. Vid kommunstyrelsens sammanträde gavs slutligt i uppdrag till serviceförvaltningen att teckna arrendeavtal för att ge möjlighet för föreningen att anlägga en sjumannaplan och två femmannaplaner i anslutning till konstgräsplanen i Sävsjö.

– Det är viktigt att vi i Sävsjö kommun ger bra möjligheter för föreningar att bedriva verksamhet och utvecklas. Det är alldeles särskilt viktig när satsningen sker för barn och ungdomar!

Läs beslut genom att öppna ner bilagan. Pdf, 91.6 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.