Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 14 december

Publicerad:

Årets sista sammanträde för kommunstyrelsen handlade bland annat om firandet av Sävsjö som stad, fotbollsplaner, badplats vid Mosjön och hastighetsbegränsning i Sävsjö tätort.

Sävsjö stad firar 75 år som stad!

Det var den 1 januari 1947 som Sävsjö stadskommun bidades och det ska uppmärksammas under kommande år. Kommunstyrelsen vill i samverkan med nämnder, styrelser och föreningsliv ta ansvar för genomförandet av jubileumsårets planering. En projektledare ska arbete med jubileumsaktiviteter och föra dialog med föreningar och företag om deras möjligheter att bidra till firandet. Läget med smittspridningen gör att större aktiviteter främst ska ske under senare delen av våren och eventuellt också i oktober-november år 2022. För jubileumsårets ska avsättas 850 000 kronor. Detta om kommande beslutande kommunstyrelse och fullmäktige är med på noterna.

Ny badplats vid Mosjön

I Hjämserydsbygden arbetar en intresseförening med att ordna en ny allmän badplats vid Mosjön. Kommunstyrelsen ser positivt på arbetet med det nya Mobadet och godkänner en omdisponering av 80 000 kronor för bidrag till kostnader för bland annat maskinkostnader, material och restriktionsskyltar.

Rivning av gammal scoutstuga

Kommunstyrelsen uppdrar till serviceförvaltningen att teckna avtal med Vrigstad samhällsförening för att de ska kunna riva en gammal förfallen ”scoutstuga”. Stugan skämmer omgivningen med den fina idrottsplatsen Tallåsen och dess aktivitetsområde. Samhällsföreningen har ställt sig villiga till att utföra rivningen och de får ett bidrag på 95 000 kronor för att genomföra denna.

Fler fotbollsplaner

Sävsjö FF vill anlägga en sjumannaplan och två femmannaplaner i anslutning till konstgräsplanen i Sävsjö. De vill utöka antalet fotbollsplaner eftersom det är många barn som tränar fotboll och man vill också satsa på fotboll för flickor. Sävsjö FF har för avsikt att söka pengar från bland annat Allmänna arvsfonden för att kunna anlägga fotbollsplanerna och staket runt planerna. En majoritet i kommunstyrelsen är positiva till förslaget som nu går vidare för ett slutligt beslut av kommunstyrelsen.

Hastighetsbegränsning i Sävsjö tätort

I uppgiften som trafiknämnd beslutade kommunstyrelsen om att anta en konsekvent hastighetsbegränsning om 40 km/h inom Sävsjö tätort som ska gälla från första februari. Det finns idag undantag där hastigheter upp till 60 km/h tillåts. Beslutet innebär att skyltning om 40 km/h skall placeras vid tätortsskyltningen vid respektive infart.

Informationer

En rad informationer fanns med på kommunstyrelsens agenda:

  • Socialförvaltningen informerade om arbetet med att ordna sommarjobb för ungdomar i åldern 16–17. En utvärdering visar att både ungdomar och handledare tycker att arbetet med sommarjobb fungerar bra. Kommunstyrelsen uppskattar det framgångsrika arbete som socialförvaltningen utför med sommarjobb.
  • Smittspridningen av coronavirus oroar framförallt när det gäller kommunens personalförsörjning inför kommande helger.
  • Byte av golv kommer att ske under våren i Södergårdens kök, Stockaryd. Tillagning av mat ska under tiden ske på förskolan Ripan i Sävsjö. Södergårdens uppskattade offentliga restaurang måste tyvärr stängas under tiden som renoveringen pågår.
  • Ett utkast till en ny översiktsplan kommer att skickas ut för internt samråd till kommunens förvaltningar och bolag. Syftet med det interna samrådet är att skapa en bred förankring där kommunens tjänstepersoner ges möjlighet att lämna sina synpunkter innan översiktsplanen ska behandlas politiskt och därefter går ut på allmänt samråd.
  • Barn- och utbildningschef Martina Arvidsson informerade om den nya utredning som ska pröva möjligheter till samverkan på Höglandet inom gymnasieutbildning. Presidiet i kommunstyrelsen kommer att bli intervjuad som del i utredningsarbetet.

Alla beslut finns i bilaga med protokollsförslag.

Ladda ner och läs protokollet här. Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.