Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 13 december

Publicerad:

Den 13 december klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige i Kulturhuset i Sävsjö. Du kan följa sammanträdet på Sävsjö kommuns webb-TV.

Följ sammanträdet på vår webb-TV. En textad version tillkommer inom 14 dagar.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner
 5. Valärenden
 6. Informationsärenden
 7. Svar på medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet
 8. Hälsocenter i Sävsjö kommun
 9. Ramverk för kommunens grafiska identitet och dess tillämpning
 10. VA-taxa 2022, Njudung Energi Sävsjö AB
 11. Renhållningsavgifter Sävsjö kommun 2022, Kretslopp Sydost

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.