Lyssna på sidan Lyssna

1,5 miljon i tillskott till grundskolorna och Aleholm

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE Tillsammans med planerade effektiviseringar centralt i barn- och utbildningsförvaltningen och utökning av nämndens budget inför nästkommande år, har Barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om att tillföra 1,5 miljon kronor till kommunens grundskolor och gymnasieskolan Aleholm. Den särskilda förstärkningen kopplas till två
fokusområden som nämnden antagit inför 2022.

Under hösten har ett arbete pågått för att fullfölja det effektiviseringsuppdrag som getts kommunens nämnder. Nyligen beslutade kommunfullmäktige att ta bort kravet på effektivisering för nästkommande år samtidigt som man utökade barn- och utbildningsnämndens budgetram med en miljon kronor. Nämnden har dock valt att ändå genomföra den planerade effektiviseringen centralt i förvaltningen på 0,5 miljon kronor. Sammantaget innebär det möjlighet att göra förstärkningar i förvaltningens verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat att utöka budgeten för kommunens grundskolor med 1,3 miljoner kronor samt gymnasieskolan Aleholm med 200 000 kronor. Tillskottet kopplas till två av nämndens mål som handlar om ökad måluppfyllelse i grundskolan med en högre andel elever i årskurs 9 som är
behöriga till gymnasiet och att andelen elever som väljer att läsa på Aleholm ska öka.

– ”Vi har denna gång valt att rikta ett utökat ekonomiskt stöd till grundskolorna i deras viktiga arbete med att hjälpa alla elever med deras måluppfyllelse. Behoven är många och vi hoppas att budgettillskottet kommer bidra till att fler barn klarar av grundskolan med godkända betyg. Sedan hoppas vi förstås att en allt högre andel väljer att läsa vidare på vår fantastiska gymnasieskola Aleholm”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

I övrigt på sammanträdet beslutades det bland annat om investeringar för 3 miljoner kronor inom skola och barnomsorg under 2022.

Vid frågor, kontakta

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.