Lyssna på sidan Lyssna
Ordförandeklubba i svart trä på ett träbord

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 november

Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 15 november klockan 18.30 i Kulturhuset i Sävsjö. Du kan följa sammanträdet på Sävsjö kommuns webb-TV.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Anmälan av motioner
 5. Valärenden
 6. Upphävande av tidigare investeringsbeslut
 7. Sävsjö kommuns verksamhetsplan 2022-2024
 8. Svar på medborgarförslag om att anlägga stig för cykling i Vrigstad
 9. Delårsbokslut 2021-08-31 Kretslopp Sydost
 10. Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per oktober 2021
 11. Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut per oktober 2021

Följ sammanträdet på Sävsjö kommuns webb-TV. Länk till annan webbplats.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.