Lyssna på sidan Lyssna
Fyra knutna händer i luften.

Deklaration för en stark demokrati undertecknad

Publicerad:

I år är det 100 år sedan demokratin infördes i Sverige. För att uppmärksamma jubileet har Sävsjö kommun undertecknat "deklaration för en stark demokrati".

Svensk demokrati firar 100 år

Deklarationen har tagits fram av kommittén "Demokratin 100 år" med anledning av av att svensk demokrati fyller 100 år i år. Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia. Att fortsätta utveckla demokratin är lika aktuellt och nödvändigt idag, som det var för 100 år sedan.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2021 att underteckna demokratideklarationen för Sävsjö kommun tillsammans med kommunens åtaganden under 2021. Deklarationen går väl i linje med kommunens värdegrund som är alla människors lika värde.

Sävsjö kommuns demokratideklaration undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson, KD. Den överlämnades sedan till kommittén av kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson, KD, under högtidliga former i Länsstyrelsens lokaler i Jönköping under fredagen den 23 april.

Så lyder deklarationen

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Våra aktiviteter under år 2021

Genom undertecknande av deklarationen har Sävsjö kommun beslutat om följande aktiviteter under år 2021. Aktiviteterna kallas i deklarationen för "åtaganden" och är knutna till kommunens utvecklingsstrategi och dess fokusområden barns rättigheter och arbetet med den nya översiktsplanen. Till detta tillkommer även kommunikationsinsatser riktade mot civilsamhället under 2021 med syfte att få civilsamhället att bli ännu mer delaktigt i arbete med pandemin.

Läs mer om kommunens aktiviteter och åtaganden på savsjo.se.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.