Lyssna på sidan Lyssna
Jan Holmqvist och Stefan Gustafsson på gångbron över järnvägen med centrum i bakgrunden.

Jan Holmqvist och Stefan Gustafsson ser allvarligt på smittspridningen i kommunen och resten av länet.

Covid-19: Hej kommuninvånare, det är allvar nu!

Publicerad:

Smittspridningen i vårt län och vår kommun ökar just nu. Läget är allvarligt! Budskapet från smittskyddsläkaren och folkhälsomyndigheten är att vi omgående måste minska alla onödiga fysiska kontakter - i samhället, på fritiden och på arbetet.

Varje åtgärd gör skillnad och vårt gemensamma mål är att platta till kurvan för att skydda olika riskgrupper och för att ge vården en rimlig chans att klara sitt svåra uppdrag. Antalet vårdplatser är begränsat och de som bäst behöver vård ska få det. Det ligger ett stort ansvar på oss alla att göra vad vi kan för att möjliggöra detta!

Sävsjö kommun är just nu en av de kommuner som har störst smittspridning i hela landet. Av den anledningen har vi den senaste veckan stängt ned flertalet av våra anläggningar, ställt in aktiviteter och möten och förberett oss på ett smittläge som kan pågå under en längre period. Som arbetsgivare tar vi därför ansvar och låter de av våra medarbetare som kan arbeta hemifrån. Vi sammanträder på distans via digitala medier så fort det är möjligt. Om det krävs är vi redo att, tillsammans med smittskyddsläkare, stänga skolor, verka för besöksförbud på våra särskilda boenden och att omfördela personal till vården.

Fram till och med den 24 november avråder vi nu alla från att besöka våra verksamheter eller boka fysiska möten med våra tjänstepersoner om det inte är absolut nödvändigt. Försök i första hand kontakta oss via telefon och mejl. Vi finns fortfarande till för er som bor i kommunen, även om vi ibland måste mötas på lite andra sätt.

Utgångspunkten är att om vi avvarar saker nu kan vi få ett friare liv efter den 24 november, för kan vi inte begränsa smittan nu är risken stor att restriktionerna både förlängs och blir mer omfattande.

Tack alla medarbetare, invånare, föreningar, företagare med flera för det fantastiska arbete ni gör. Vi förstår att många av er är extremt pressade i rådande situation!

Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande
Jan Holmqvist, kommundirektör

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.