Lyssna på sidan Lyssna

Emma Hemmingberg, enhetschef kommunal service

Stor satsning på svenskt kött i Sävsjö kommun

Publicerad:

Under senare delen av 2018 tog Sävsjö kommun ett beslut att för nästkommande år satsa på svenskt kött. Målet sattes till 90 procent. Bakgrunden var en extremtorka under sommaren, som ledde till att köttbönderna behövde bli av med sina djur.

Målet är nått

– Utöver detta så så finns det många bra anledningar att välja svenskt kött. Det handlar bland annat om de svenska djurhållningsreglerna, slaktmetoder och att antibiotika endast får användas i medicinskt syfte. Även ur miljöhänsyn är det bra, då djuren bidrar till öppna landskap och transporterna i regel blir kortare, förklarar Emma Hemmingberg, enhetschef för kommunal service.

Under årets tre första kvartal har 92 procent av allt kött som köpts in till de kommunala köken varit svenskt. Det som gör att man inte har nått upp till 100 procent är tillgång och ekonomiska skäl på enstaka produkter.

Vildsvinskött

Något som är svenskt till 100 procent är allt vildsvinkött som köps in. Kommunfullmäktige beslutade att vildsvinskött ska serveras vid ett par tillfällen per år. Ursprunget är ett medborgarförslag från Ingvar Svensson, Lövshult, i september förra året. Han skrev ”Den ökade vildsvinsstammen ställer till för stora problem inte bara för lantbrukarna men även för vägtrafikanterna. För att lätta på möjligheterna för jägarna att bli av med vildsvinsköttet borde kommunen servera vildsvinskött på äldreboende och skolor, som Växjö och andra kommuner gör”.

– I år kommer vi totalt att ha serverat vildsvinskött vid fyra tillfällen inom äldreomsorgen. Där har det mottagits väldigt positivt, säger Emma och fortsätter:

– Vid måltidens dag den 15 oktober serverades vildsvinsgryta till förskolor och skolor. Där var det lite mer delade meningar. Det mottogs bättre av de yngre eleverna och förskolebarnen.

Kött från vilt är en högvärdig proteinkälla med mycket låg negativ miljöpåverkan. Viltköttet är dessutom klimatsmart.

Tillgången av vildsvinskött verkar inte vara något problem. Sävsjö kommun har nyligen blivit klar med upphandlingen av viltkött inför kommande avtalsperiod. Från och med maj 2021 köper man från Dackebygdens kött.


Fakta

Kommunens vision i utvecklingsstrategin: "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"

I hållbarhetsredovisningen beskrivs Sävsjö kommuns hållbarhetsarbete;

"Kommunens hållbarhetsarbete grundar sig i kommunens vision, prioriterade utvecklingsområden, Sveriges nationella miljömål, folkhälsomålen, och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet samordnas av kommunens miljö-och hållbarhetsstrateg" I sammanfattningen av kommunens hållbarhetsarbete under 2018 finns bland annat att läsa om påverkan från ett förändrat klimat.


Vid frågor kontakta:

Emma Hemmingberg
Enhetschef kommunal service
0382-152 55

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.