Lyssna på sidan Lyssna

Majoritetens budgetförslag för år 2021-2023

Publicerad:

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen har den politiska majoriteten lagt fram till förslag till investeringsbudget för år 2021 till 2023. Bland satsningarna återfinns byggnation av Rörviks skola och mer resurser till äldreomsorg och socialtjänst.

Den politiska majoriteten som består av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet har på kommunstyrelsens sammanträde den 3 november lagt fram sitt förslag till drift- och investeringsbudget för år 2021 till år 2023.

Sammanfattning av majoritetens budgetförslag

Sammanfattningsvis har år 2020 varit ett intensivt och utmanande år för Sävsjö kommun. Sedan februari i år har det svenska samhället i stor utsträckning påverkats av coronapandemin vilket även påverkar majoritetens föreslagna budget. Skattesatsen föreslås dock vara oförändrad på 21,92 kronor.

Satsningarna i den föreslagna budgeten riktar sig främst till barn och unga, äldreomsorg och socialtjänst. Investeringarna i budgeten för år 2021 uppgår sammanlagt till cirka 70 miljoner kronor. Den enskilt största investeringen är nybyggnationen av Rörviks skola.

"Vi som politisk ledning vill med den här budgetöverenskommelsen markera att det under kommande år ska ske en särskild prioritering av barn och unga. Vi gör det för att skapa bra förutsättningar till utbildning, en trygg uppväxt och en meningsfull fritid. Satsningar som sker med ökade resurser inom driftsbudget såväl som med investeringar, exempelvis med nybyggnationen av en F-9 skola i Rörvik", står det att läsa i budgetöverenskommelsen för år 2021.

Budgetöverenskommelsen har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson från Kristdemokraterna, ledamot för Socialdemokraterna Lena Persson och ledamot för Centerpartiet Christer Sandström.

Läs hela budgetöverenskommelsen för den politiska majoriteten här. Pdf, 135 kB.

Vid frågor, kontakta

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.