Lyssna på sidan Lyssna

Sammanställning över förslagen till ny översiktsplan

Publicerad:

Under våren och sommaren 2021 har kommunen genomfört en tidig dialog för att få in förslag till arbetet med översiktsplanen. Nu har förslagen sammanställts i en redogörelse som finns att läsa på kommunens hemsida.

Gå till sidan om översiktsplan där du kan läsa sammanställningen och följa arbetet.

Vi vill tacka alla som kommit in med förslag under den tidiga dialogen!

Sävsjö kommun arbetar nu med de förslag som kommit in från invånare i kommunen under den tidiga dialogen. Under hösten och vintern kommer vi att arbeta fram ett planförslag som kommer att gå ut på samråd under våren 2022. Då kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.