Lyssna på sidan Lyssna

Ny e-tjänst för förslag till ny översiktsplan

Publicerad:

Sävsjö kommun befinner sig nu i startgroparna för att ta fram en ny översiktsplan. Via en ny e-tjänst går frågan till invånarna: Hur vill du att Sävsjö kommun ska se ut i framtiden?

En översiktsplan är ett strategiskt styrande dokument som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Den befintliga översiktsplanen är från 2012 och det är dags att ta ett omtag.

Andreas Grennborg, samhällsplanerare på Sävsjö kommun, berättar varför:
– Vi har en stabil befolkningsökning i Sävsjö kommun och behöver planera för hur vi vill att kommunen ska växa. Samtidigt har det hänt en del både regionalt och nationellt sedan 2012. Nya mål och regler och så har vi fått ett större fokus på klimat och hållbarhet, säger han.

Den nya översiktsplanen ska också gå hand i hand med kommunens nya utvecklingsstrategi för ett grönare, barnvänligare och inkluderande Sävsjö kommun.

Arbetet med den nya översiktsplanen befinner sig ännu i ett tidigt stadie, men det är nu, menar Andreas Grennborg, som man ska passa på att lämna förslag.

– Möjligheten att påverka planen är som störst nu. Ju längre fram i processen vi kommer, desto svårare är det, säger han och välkomnar alla att använda den nya e-tjänsten för att lämna förslag.

E-tjänsten nås via på sidan savsjo.se/översiktsplan. Tillsammans med inplanerade digitala möten med samhällsföreningar hoppas samhällsbyggnadsenheten på många bra förslag.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.