Lyssna på sidan Lyssna
Lämnar skräp till återvinning

Bättre belysning vid återvinningsstationerna

Publicerad:

Fyra av kommunens sju återvinningsstationer kommer att få bättre belysning, efter ett beslut i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag

Det kom in ett medborgarförslag av Emma Fallgren, Vrigstad. "Jag föreslår att det monteras bättre belysning vid återvinningsstationerna i kommunen. Förutom att det, framför allt, underlättar att lämna avfall på återvinningsstationen tror jag även att det gör det mer "obekvämt" att lämna saker som inte ska vara där såsom möbler eller annat som inte går att lägga i containrarna", skrev hon i sitt förslag.

Vid oktober månads sammanträde beslutade kommunfullmäktige att avsätta 170 000 för ändamålet.

Syftet

– Det ska upplevas svårare att slänga sådant som inte hör hemma i återvinningen. Dessutom ökar det tryggheten, speciellt denna del av året, säger Tomas Lundin, gata -och parkchef, och tillägger:

– På så sätt är det såväl en miljö- som trygghetsfråga.

Aktuella platser

Beslutet omfattar fyra av återvinningsstationerna. I Sävsjö är det de anläggningarna vid Coop Xtra, Boda Borg och även återvinningsstationerna i Vrigstad och Rörvik får bättre belysning.

Tre av återvinningsstationerna får ingen ny belysning just nu. Det gäller den vid Ica Klingan i Sävsjö som är på privat mark. Där upplever man att belysningen är tillräcklig. Återvinningsstationen vid Sturevallen i Sävsjö, där exploateringsprojekt just nu pågår, kommer att få bättre belysning i samband med projektet. Den i Stockaryd, som kan komma att flyttas, kommer att ses över när det är beslutat om ny placering.

Det har förekommit att man lämnat delar av bohag såsom möbler och andra husgeråd, sådant avfall som hör hemma på återvinningscentralerna i Flishult och Vrigstad. Problemområde som upplevts är framförallt vid Sturevallen. Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI ) ansvarar för att hålla rent av bla. papper och skräp. Men exempelvis spis och ugn är ett kommunalt ansvar.

– Njudung energi kommer att sätta upp belysningen. De planerar att starta arbetet i mitten av november, avslutar Tomas Lundin.


FAKTA

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi - övergripande mål:
Vi ska arbeta för miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet så långt som möjligt bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.

Ett av delmålen lyder - vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalité.

Vid frågor kontakta:

Tomas Lundin,gata -och parkchef

0382-152 48

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.