Lyssna på sidan Lyssna
Utomhusundervisning, Rörvik skola, årskurs 4

Naturen som klassrum - att lära in ute

Publicerad:

Förskolan, skolan och fritidshemmet har mycket att vinna på att undervisa utomhus enligt forskningen. Bättre skolprestationer, förbättrat arbetsminne och minskad sjukfrånvaro är några av fördelarna.

Pedagoger på Rörvik skola undervisar utomhus

Pedagogerna Stina Hultqvist och Marie Karlsson har valt att förlägga en dag i veckan utomhus för sina elever i årskurs fyra, Rörviks skola. De påbörjade utomhusundervisningen en bit in på höstterminen.

Stina berättar att hon brinner för att vara ute i skog och natur.

– Skolan är styrd inom samma väggar. Eleverna har samma roller. Allt är så tillrättalagt. Vi vill prova hur gruppsammansättningen och elevernas gruppmönster påverkas om vi är ute. Det kanske gynnar eleverna mer än den traditionella undervisningen gör.

Läroplanen följs och man gör i huvudsak samma saker som inomhus, fast på ett annorlunda sätt. På frågan om hon märkt någon skillnad på hur eleverna upplever undervisningen utomhus, svarar Stina att det är stor skillnad:

– De är gladare, piggare, lär sig mer på ett roligare sätt. De upplever det som att det inte är skolgrejer eftersom de inte är i klassrummet. Vi ser att eleverna har lättare att arbeta med flera och att de släpper lite på sina invanda roller.

Hon fortsätter:
– Just nu läser vi om millimeter och centimeter i matematiken. Då kan vi be dom springa och hämta en pinne, som de sedan får mäta. Det blir en mer laborativ undervisning, att ta i saker och förhålla sig till. Dessutom är det mer fysisk aktivitet, mycket rörelse.

I dessa tider med pandemin, så är en naturlig fråga om det är en anledning att de är ute.

– Nej, det kan jag inte påstå. Fyra av fem dagar är vi ju inne och sitter rätt tätt. Det var inte just smittorisken vi tänkte på när vi startade upp med utomhuspedagogik. Men att vara utomhus minskar ju risken för smitta. Så det är en positiv effekt. Vi vill prova under en period hur det går, innan vi utvidgar till fler dagar.

Stina berättar att det finns utmaningar. Rörvik skola är inte anpassad till denna typ av pedagogik. De skulle behöva ha möjlighet till att samlas ute, under tak, när det regnar tillexempel. Man löser det med att ha rast inomhus de dagar de är ute, för att kunna värma sig.
Nu har Sävsjö Kommun rustat upp Hillenplatsen. Här tycker Stina att det nu finns en naturlig samlingsplats.

Fakta

Kommunens vision i utvecklingsstrategin: "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"

I hållbarhetsredovisningen beskrivs Sävsjö kommuns hållbarhetsarbete;

"Kommunens hållbarhetsarbete grundar sig i kommunens vision, prioriterade utvecklingsområden, Sveriges nationella miljömål, folkhälsomålen, och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet samordnas av kommunens miljö-och hållbarhetsstrateg" .

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.