Lyssna på sidan Lyssna
Patrick Blomström, näringslivschef och Shime Rafed, nyföretagarcoach

Patrick Blomström, näringslivschef och Shime Rafed, nyföretagarcoach

Nyföretagarcoach stöttar utrikesfödda företagare

Publicerad:

I rollen som nyföretagarcoach ingår att dels hjälpa nya entreprenörer att utveckla sin idé tillsammans med affärsutvecklaren samt att kontinuerligt hålla kontakten mot befintliga företag i Sävsjö kommun där företagare har startat upp, men behöver extra vägledning för att lyckas.

Många företag har fått hjälp

Tjänsten som nyföretagarcoach inrättades som ett projekt 2017 för att särskilt hjälpa och stödja utrikesfödda företagare att få vägledning för att kunna starta nya företag i Sävsjö kommun. Projektet har förlängts ett år i taget.

– I uppdraget ingår att vägleda och inspirera nya företagare, att informera och utbilda i grundläggande frågor om företagande samt att följa ”första-gången- företagare” och nya företagare i Sverige för att stötta dem i etableringsprocessen, berättar Patrick Blomström, näringslivschef.

Ett lyckat koncept

Shime Rafed jobbar som nyföretagarcoach, och möter dagligen personer med idéer och drömmar. Hon stöttar nyföretagarna på olika sätt. Det kan vara kontakter med Skatteverket, banken, handläggare på kommunen och att hitta lokaler.

– Vi börjar alltid med affärsplan, och ekonomi, som Patrick Blomström och jag gör tillsammans med företagaren. Affärsplanen behövs för att öppna konto i banken och för att söka startbidrag hos Arbetsförmedlingen.

Nystartade företagare behöver ofta utbildning i ekonomi, bokföring och marknadsföring.

– Sävsjö kommun har ett samarbete med Science Park, där vi rekommenderar att man registrerar sig. Där finns många möjligheter till kostnadsfri utbildning, förklarar Shime.

Under dessa snart tre år som hon jobbat som nyföretagarcoach har Shime följt, stöttat och hjälpt att utveckla många olika idéer och företag.

– Matvagnen, Lätt och Gott, är ett bra exempel, där jag varit med från idé till färdigt genomförande. Det fanns ritningar som behövde tillstånd från byggnadsinspektör, livsmedelsinspektör behövde godkänna hygienhantering och ”kök”. Avfallshantering finns det regler kring och där är Njudung Energi inkopplade. Sedan är det alltid Skatteverket, banken som det förs en dialog med.

Under det senaste året har Shime och kollegorna hjälpt närmare åtta nyföretagare att etablera sig i Sävsjö kommun. Bland annat har en frisör, Stylish, i Vrigstad fått support. Just nu jobbar hon med ett ärende där en man vill starta ett transportföretag och en annan en bilverkstad.

– Det är ett varierande jobb. Det är viktigt att skapa tillit till Sävsjö kommun. Det jag inte kan lösa själv, skickar jag vidare till mina kollegor, säger Shime.

Största utmaningen

Den största utmaningen är att det är stor skillnad mellan svensk kultur och den kultur de sökande kommer ifrån. Här i Sverige är det viktigt med att följa regler. Det kan gälla allt från ventilation till handikappanpassad toalett. I andra länder har man ett annat förhållningssätt.

– Jag som nyföretagarcoach kan fungera som en brygga mellan de olika kulturerna, och förklara vad det är som gäller här i Sverige, samtidigt som jag förstår deras infallsvinkel.

Shime har även kontakt med olika kvinnor som bär på idéer. Men det har ännu inte blivit någon faktisk verksamhet av deras tankar.

–Jag vill avslutningsvis säga att jag är stolt över alla kollegor och det goda samarbete som finns i verksamheten. Jag är också stolt över alla nya företagare.

Vision i Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

"Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun."

Hämtat från strategin:

"Att arbeta tillsammans innebär att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, att bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Men det handlar också om att de som bor i kommunen känner delaktighet i kommunens arbete och tar sitt ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle".

Vid frågor kontakta

Shime Rafed
Nyföretagarcoach
0382-15212

Patrick Blomström
Näringslivschef
0382-15215

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.