Lyssna på sidan Lyssna

Coacher för energi och klimat

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).

Energieffektivisering i små och medelstora företag

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Projektets övergripande mål är energieffektivisering i små och medelstora företag.

Projektet Coacher för Energi och klimat - Sävsjö kommun genomförs under tiden 2016-12-01 till 2019-12-01.

Statens energimyndighet har beviljat stöd för förlängning av projektet Coacher för energi och klimat - Sävsjö kommun under tiden 2019-12-01 - 2020-06-30.

Veronika Johansson var projektledare och lokal coach under projekttiden.

Projektet Coacher för energi och klimat och förlängning i Sävsjö kommun avslutades den 30 juni 2020.

Om du önskar stöd gällande energieffektivisering kontakta kommunnens energi- och klimatrådgivare på Enegricentrum i Jönköping.

Kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivare hittar du på Energicentrums hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information om stöd och bidrag att söka på energiområdet hittar du på Enegimyndighetens hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer på Energimyndighetens hemsidan energimyndigheten.se/coach Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Arbetet ska knytas till Sävsjö kommuns handlingsplan för hållbar utveckling och medverka till att effektmålen för 2020 (jmfr med basår på 1990) hålls, med följande mål: Minskad energiförbrukning och ökad energieffektivitet med mer än 20%. (På vissa områden med 70%). Till målen kopplas styrtal baserad på den målgruppsanalys och inventering som kommer att göras inom projektet.