Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) består av representanter från brukarorganisationer samt kommunala nämnder och styrelser.

KRF är bland annat ett samverkansorgan mellan medlemsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. KRF är också en remissinstans för styrelser och nämnder i frågor som rör funktionshinder.

Ledamöter och ersättare

Lista på ledamöter och ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

  • 17 februari
  • 19 maj - tillgänglighetspromenad
  • 15 september
  • 17 november

Protokoll