Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län.

Kommunens hållbarhetsråd har i uppdrag att samordna och utgöra informations- och referensorgan för kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrådet har bildats genom en sammanslagning av tidigare Välfärdsråd och Centrala säkerhetsgruppen (CSG).

Hållbarhetsrådet förhåller sig till kommunens utvecklingsstrategi och arbetar med frågor som rör miljö och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Fokus för rådet är också Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Länk till reglementen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och råd.

Ledamöter och ersättare

Lista på ledamöter i Hållbarhetsrådet. Länk till annan webbaplats. Länk till annan webbplats.

Rådsrepresentanter från förvaltningen

Utöver ledamöterna finns även följande representanter från kommunen med i Hållbarhetsrådet.

 1. Jan Holmqvist, kommundirektör
 2. Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
 3. Linda Björk, socialchef
 4. Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen
 5. Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen
 6. Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg
 7. Olle Denke, säkerhetssamordnare
 8. Ida Stenvall, beredsskapssamordnare
 9. Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen
 10. Pierre Klasson, kommunikationschef
 11. Daniel Mattson, Njudung Energi AB
 12. Urban Blücher, vd Sävebo AB
 13. Anne-Margreth Floengård, verksamhetschef Sävsjö vårdcentral
 14. Charlotte Jerkelund, folkhälsoplanerare
 15. Mikael Sjöbrink, polisenhet Höglandet

Mötestider för 2022

 • Tisdagen den 1 februari
 • Tisdagen den 5 april
 • Tisdagen den 23 augusti
 • Tisdagen den 8 november

Protokoll

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Stefan Gustafsson (KD)
0382 - 152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se

Sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04
carina.hjertonsson@savsjo.se