Lyssna på sidan Lyssna
bild på en sjö med näckrosor i sjön träd i bakgrunden

Kalkning

I syfte att återställa biologiskt mångfald och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids varje år ungefär 200 000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras tillrinningsområden. Kalken upplöses efterhand genom samma slags vittringsprocesser som i kalkrika marker. På så sätt minskar vattnets surhet.

I Sävsjö kommun är flera områden hårt drabbade av försurningen. Anledningen är dels att myr- och barrskogsdominerade marker har låg motståndskraft, dels att nederbörden är relativt hög.

För att motverka försurningens effekter ansvarar myndighetsnämnden för en årlig kalkning i ett antal sjöar, vattendrag och våtmarker inom Lagans och Emåns vattensystem. Kalkningsverksamheten har hållit på sedan 1985 och pågår för det mesta under hösten.

Kartan nedan visar de våtmarker och sjöar som kalkas i kommunen.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60