Lyssna på sidan Lyssna

Bergtäkt Boda

Bergtäkt Boda

Bergtäkt Boda ägs och drivs av NCC Industri AB. Boda-Vrigstad 1:1 Koordinater: 6359040,466511

Bergtäktsverksamheten består av sprängning, krossning och skiktning av berg för att ta fram olika fraktioner för försäljning. Sprängning sker några enstaka gånger per år och föregås alltid av informationsutskick till de närmast berörda fastigheterna. Själva sprängmedlet lagras inte på plats utan alla komponenter till sprängningen levereras till platsen på dagen för sprängning.

På grund av att företaget vid enstaka tillfällen har möjlighet att hantera över 10 ton sprängmedel så tillhör verksamheten den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Utövaren är därför skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och även skyldig att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna en olycka.

Om en olycka inträffar

Om ett tillbud eller en olycka inträffar som berör sprängmedlet så är företagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska invänta räddningstjänsten, hålla sig borta från täkten och inte försöka släcka några bränder.

Tillsynsbesök och mer information

Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.


NCC Industry
Division Stone Materials
Jönköping kronoberg kalmar Öland
Industry AB
ncc.se Länk till annan webbplats.


Org.nr 556302-3307
Bolagets säte Solna
VAT nr SE556302330701

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Varnings- och informationssystem

Innan sprängning sker så de närboende informeras skriftligen och samma dag så utryms området. Vakter placeras även ut för att förhindra att obehöriga tar sig in. 3 minuter före sprängning sker varning med pulserande ljudsignaler. Efter sprängning är avslutad så ljuder en fast signal.

Allmänheten kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig


Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.