Lyssna på sidan Lyssna

Regleringar av byggande


I första hand är det Plan- och Bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PBL) som reglerar byggande men också Plan- och Byggförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PBF) samt Boverkets byggregler (BBF) påverkar. Förutom dessa lagar och förordningar finns det ett antal lokala regleringar såsom kommunens översiktsplan, antagna detaljplaner och områdesbestämmelser för att nämna några.

Det finns också andra lagar som kan vara avgörande vid en bygglovsprövning. Exempel på detta är Kulturmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (KML) och Miljöbalken Länk till annan webbplats. (MB).

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta. I den kan du släcka och tända olika skikt. I denna karta får du en aning om vad som bygglovhandläggaren kommer att ta hänsyn till vid prövningen av olika bygglovärenden.

Gå till Länsstyrelsens karta Länk till annan webbplats.


Via nedan knapp kan du nå kommunens publika webkarta. Den innehåller information om planerade och antagna detaljplaner till exempel.

Gå till kommunens webkarta Länk till annan webbplats.