Lyssna på sidan Lyssna

Fackmannamässiga ritningar


En av de mest vanliga återkopplingarna från kommunens handläggare till den sökande i ett ärende är att man måste komplettera ansökan med fackmannamässigt gjorda ritningar.
Det är helt avgörande för ärendets handläggningstid och i förläggningen, ditt startbesked, att handlingarna är fackmannamässigt utförda.

Vad är då fackmannamässiga ritningar?

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv göra din bygglovsritning. Men erfarenheten visar att det blir oftast mindre kostsamt och dessutom klart i tid om du anlitar en fackman, exempelvis en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Minikrav på dina ritningar

 • Ritade för hand eller datorbaserat verktyg.
 • Inritad måttstock.
 • Måttsatt.
 • Skalenlig.
 • Med inskriven fastighetsbeteckning.
 • Marklinjer redovisad – både befintliga som nya.

Är ritningen ritad för hand

 • Ritad med linjal.
 • Gjord i svart-vit.
 • Inte ritad på rutat papper.

En fackman kan hjälpa med mer

En fackman kan hjälpa dig med mycket mer än bara med att ta fram ritningar. Du kan få hjälp med:

 • Teknisk beskrivning.
 • Konstruktionshandlingar.
 • Konstruktionsritningar.
 • Energilösningar.
 • Åtgärder mot fukt.
 • Mängdberäkningar.
 • Hjälp vid val av lämplig hustyp för din tomt och för området.
 • Miljöfrågor.
 • Med mera.

Tänk på

Inom särskilt känsliga områden med höga kulturhistoriska värden bör alltid en erfaren kompetens anlitas.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Byggnadsinspektör

Timmy Abelsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64