Lyssna på sidan Lyssna

Bygglov krävs inte


Varken bygglov eller anmälan krävs vid följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus:

  • bygga plank som är lägre än 110 centimeter
  • bygga mur som är lägre än 50 centimeter
  • måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial utan att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.