Lyssna på sidan Lyssna

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter.

Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område men tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar kan behövas

Kompletterande handlingar till ansökan om marklov

Du kompletterar din ansökan med handlingar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. I de flesta fall behövs bara en marksektion och en situationsplan för ett marklov, men i en del fall krävs även andra handlingar.

Läs mer om: Bygglov eller inte