Lyssna på sidan Lyssna

Ordna skyddad plats


Inom 3,6 meter från bostads­huset får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer på "Bygga plank eller mur"

 

Läs mer om: Bygglov krävs inte