Lyssna på sidan Lyssna

Bygga skärmtak


Du får anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns

 

Läs mer om: Bygglov krävs inte