Lyssna på sidan Lyssna

Bygganmälan krävs


Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen. En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Åtgärder som kräver anmälan:

 • Bygga, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus. Länk till Boverkets sida om Attefallshus Länk till annan webbplats..
 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus. Länk till Boverkets sida med information om bygganmälan för bland annat Attefallstillbyggnader. Länk till annan webbplats.
 • Riva hela eller delar av byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändra byggnad så att bärande delar berörs eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Installera eller väsentligt ändra braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal.
 • Installera eller väsentligt ändra hiss eller anordning för ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds­bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdes­bestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vind­kraftverk.
 • Anordna annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast

Läs mer om: Bygglov eller inte