Lyssna på sidan Lyssna

Behöver jag söka bygglov?


Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka bygglov eller göra en anmälan. Genom att plussa upp den blå menyn ovan hittar du information om vad du behöver söka bygglov för eller anmäla och vad du kan göra utan lov.

Oavsett var din fastighet är belägen kan du söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft cirka fyra veckor efter beslutet togs. Får du senare nya grannar kan beslutet inte överklagas.


Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Byggnadsinspektör

Timmy Abelsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64