Lyssna på sidan Lyssna

Radon

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Om man under lång tid andas in dessa kan lungcancer utvecklas.

Radon kan komma från mark, vatten samt vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Riktvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m³.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Mätningen ska göras under minst två månaders tid mellan 1 oktober och 30 april.

Om du vill mäta radonhalten i din bostad kan du beställa mätdosor via myndighetsförvaltningen. Kontakta oss på 0382-152 62 för mer information.

Som småhusägare kan du söka bidrag för att sanera radon i din bostad om radonhalten överstiger 200 Bq/m³. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Administratör/nämndsekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62
miljobygg@savsjo.se