Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn

Alla serveringstillstånd följs upp genom tillsyn. Kommunen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att restaurangen kontrolleras genom bland annat tillsynsbesök. Kommunens tillsyn kan delas in i förebyggande tillsyn, inre och yttre tillsyn.

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som du kan hitta här tillsynsplan. Pdf, 699.8 kB.Tillsynsplanen ska ges in till länsstyrelsen som i sin tur följer upp och utövar tillsyn över kommunernas arbete.

Dialog och samverkan

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna.

I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen. Det förebyggande arbetet sker genom:

  • utbildningar
  • informationsmaterial
  • rådgivning.

Detta är till dig som har eller avser att söka serveringstillstånd samt till dig som bedriver servering av och detaljhandel med folköl.

Inre tillsyn görs genom kontroller av uppgifter från myndigheter, av bland annat ekonomi och vandel, andra myndigheters restauranginspektioner samt genom en övervakning av restaurangernas marknadsföring och restaurangrapportering. Även samordnad tillsyn kan ske med andra myndigheter eller kommuner.

Den yttre tillsynen kontrollerar bland annat att restaurangens alkoholservering sker enligt givna tillstånd. Ordningen i och utanför restaurangen bedöms, liksom graden av gästernas berusning.

Kontroll sker av att underåriga inte serveras alkohol. Den ekonomiska skötsamheten granskas genom kassa- och personalkontroller. Självklart uppmärksammas även förekomst av narkotika, om diskriminering förekommer, samt att brandsäkerheten upprätthålls.

Syftet med effektiv och grundlig tillsyn är att se till att restaurangverksamheten bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser, och att branschens aktörer kan konkurrera på lika villkor.

Med andra ord ska den som uppfyller kraven få ett serveringstillstånd, samtidigt som snabba, verkningsfulla sanktioner ska vidtas vid misskötsamhet.

Vår uppgift är att svara för en ändamålsenlig och effektiv tillsyn. Tillsynen utförs av tillståndshandläggare och särskilda inspektörer i samarbete med andra myndigheter, bland andra polisen och skattemyndigheten.

Vid överträdelser öppnas ett tillsynsärende som kan leda till åtgärder. En aktiv tillsyn leder till erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd för den som missköter sin servering.

Kontakt

Socialförvaltningen

576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Öppettider reception

Måndag - fredag 08.30-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Besöksadress: Villagatan 12

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.